Vítejte na našem webu SDH z Brandlína

Sbor dobrovolných hasičů v Brandlíně byl založen v roce 1989 a bez velkých změn funguje až dodnes. Pořádáme kulturní akce v naší vísce Brandlín, a také se účastníme hasičských soutěží.

 

DALŠÍ ODKAZY KDE NÁS NAJDETE:

   

                  

                                      

 

 

Společná fotografie z výroční hasičské schůze.